top of page

MERCUR GROUP

Bilgi, Bilginin Paylaşımı ve Yönetimi; Günün Düzenlenmesi, Hayatın Şekillendirilmesi ve Geleceğin Kurgulanmasıdır.

Dünyamız ve çevremizin yaşanabilir güvenli ortamlar olarak korunması; ortak değer ve anlayışların uygulanması kararlılığı, davranış metodolojilerinin sağlanması ve teknolojiyi amaçlarına uygun kullanılabilmekteki becerilerimizin uyum ve orantılılıkları ile doğru yapılandırılmasını gerektirmektedir.

İnsan ve teknolojinin entegrasyonuna bağlı gelişen günümüz yaşam koşullarında, amacın insan ve yaşadığı toplum mutluluğu olduğu akılda tutulması ile beklenen faydanın sağlanmasında teknolojiye sürekli daha çok yükümlülük getirmekteyiz. Hızla değişen teknolojik imkanların kullanılması bir yanda hayatımızı kolaylaştırmakta, öte yanda ise gizlilik ve her bir yaşamın mahremiyet ile münhasırlığının da korunması bilincinin gelişimini de kapsamaktadır.

Şirketler açısından da durum değişkenlik göstermemektedir. Kendi özelinde her şirket ve onun bileşenlerine de yaklaşım anlayışımız insana yaklaşım anlayışımızdan farklı olmadan, kurumsal değerlerini kendi öz değerimiz olarak benimsemek ilkesi ile yol almaktayız.

Bilgi ile günümüzü düzenlemek ve geleceği şekillendirmekte her zaman sizinle olacağız.

Organizing Data
Office Desk

MİSYON

Misyonumuz, Mercur Şirketler Grubu olarak bulunduğumuz sektörlerde hizmet sunduğumuz kişi, kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik tüm gelişmeleri takip ederek hizmet verebilmektir.

VİZYON

Vizyonumuz; teknolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik tüm gelişmeleri, kurumumuza ait değerleri ve müşterilerimiz için değer yaratan bir hizmet anlayışını bir araya getirerek sektörün içerisinde sentezlemektir.

İLKELER

  • Müşteri hedef ve beklentilerini öncelik olarak görmek, iş ortaklarının menfaatlerini koruyan anlayış ile davranmak.

  • Pozitif değerleri yükseltmek, ortak akıl ve platform yönetimine inanarak parçaların sorumluluğunda mükemmelliğe ulaşmayı hedef bilmek.

  • Etik değerleri korumak, iç ve dış bileşenlerde; firma çalışanlarının iş teorisi, kültür ve değerlerine saygı göstermek, mahremiyet ve gizliliklerine önem vermek.

bottom of page