top of page
business-people-consulting-A4272GR.jpg

DANIŞMANLIK

Birlikte çalıştığımız yüzlerce şirket sayesinde sektörde edindiğimiz tüm tecrübeyi kalite politikamızla bağdaştırarak alanında uzman kadromuz ile güvenlikten, mühendislik ve teknoloji danışmanlığına, kurumsal gelişimden işe alım ve yetenek yönetimine kadar birçok alanda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Gelişen ve değişen dünya trendleri doğrultusunda her geçen gün farklı ve yenilikçi bakış açıları geliştiriyoruz ve şirketinize değer katıyoruz.

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

​GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

EĞİTİM

Kurumunuzun ve çalışanlarınızın, eğitim ve gelişimi için ihtiyaçlarınıza göre farklı sektörlere yönelik hazırlanan programlarımızdan bazıları şöyledir: 

 

Güvenlik Eğitimleri:

 • VIP Güvenliği  ve Koruma Eğitimleri 

 • Kurumsal Güvenlik  Yönetimi 

 • Güvenlik Farkındalık ve Servis Standartları

 • Havalimanı Güvenlik Eğitimleri 

 • Endüstriyel Tesislerde Güvenlik ve Acil Durumlar Eğitimi

 • Turizm ve Otelcilik Güvenlik Eğitimleri 

 

Sektörel Eğitimler:

 • Turizm ve Otelcilik Eğitimleri 

 • Sivil Havacılık Eğitimleri 

 • Denetim ve Gizli Müşteri 

 • Kişisel Beceriler ve Gelişim Programları 

koruma güvenlik.jpg

PROSEDÜR

Güvenlik prosedürleri, rutin ve acil durumlardaki güvenlik görevlerini tanımlayan talimatlardır. Prosedürler, güvenlik görevlerini standart hale getirir, güvenlik görevlilerinin güvenlik bilincini arttırır, rutin zamanlarda sistemin caydırıcılığını destekler ve acil durumlara iyi koordine edilmiş bir tepki verilmesini sağlar.

Güvenlik prosedürlerinin eksikliği, güvenlik sisteminin bütününün etkisiz kalmasına sebep olabilmektedir. Uygulanması mümkün olmayan prosedürler de pratikte “mevcut değil” kabul edilmelidir. Bu nedenle, güvenlik prosedürleri, güvenlik rol ve görevleri konusunda geniş bilgi sahibi profesyoneller tarafından, projeye özgün olarak hazırlanmalıdır.

Danışmanlarımız, müşterileri için rutin ve acil durum güvenlik prosedürlerini hazırlar ve müşteri onayını müteakiben prosedürleri güvenlik ekiplerine teslim etmekteyiz.

symmetric-security-cameras-XA4ZSBU.jpg

SINAMA - TATBİKAT

Sınamalar, sistemin rutin işleyişi esnasında ortaya çıkabilecek bir tehdidi algılama kabiliyetini test etmeye yönelik denemelerdir.

Sınama çalışmaları, tehdit edici bir durumu simule ederken, çalışmadan haberdar olmayan güvenlik personel ve sisteminin bu tehdidi algılayıp ilgili acil durum prosedürlerinin doğru şekilde devreye alınıp alınmadığını test eder.

Danışmanlarımız, sınamaların zamanlama ve senaryosunu müşterileri ile birlikte organize ve koordine etmektedir. Bir sınama çalışması sadece görev yerinde var olduğu değerlendirilen riskleri simule etmelidir.

Sınamalar sadece test etme yöntemi olarak değil aynı zamanda güvenlik görevlisi motivasyonunu arttırmaya yönelik bir araç olarak da kullanılmaktadır.

Sınamalar aynı zamanda bir eğitim ve gelişim aracıdır. Sınamalar sayesinde güvenlik görevlileri, tecrübe ederek öğrenmektedir. Bir sınamada başarısız olan güvenlik görevlilerinin, aynı senaryo ile tekrar karşılaştıklarında başarılı oldukları pek çok örnekte gözlemlenmiştir.

Denetimlerde olduğu gibi, sınama sonuçları da performans grafikleri ile birlikte raporlanmaktadır. Bu yöntem, sistem verimliliğinin belli zaman aralıklarındaki gidişatının istatistiki olarak incelenmesine izin vermektedir.

Boots
Boots

SİMULASYON EĞİTİMLERİ

​Sınıf eğitimleri gerekli bilginin iletilmesi için etkili bir araçtır. Öte yandan, bilginin operasyona en etkili şekilde iletilmesi için tecrübe ile desteklenmesi gerekir. Uzmanlarımız, güvenlik görevlilerine acil durumlar konusunda tecrübe kazandırmak için Simülasyon eğitimlerini kullanmaktadır. Simülasyon eğitimleri, risk ve tehditlerin simüle edilmesi yöntemi ile öğretmeyi hedeflemektedir.

Risk ve tehdidi simülasyon eğitimlerinde tecrübe eden güvenlik ekiplerinin, gerçek bir acil durumda çok daha etkin reaksiyon gösterdikleri tecrübe ile ispat edilmiştir.

Opera Anlık Görüntü_2021-10-25_114009_static.wixstatic.png
KURUMSAL DANIŞMANLIK

KURUMSAL
DANIŞMANLIK

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

​Sürdürülebilir projelerinizde sizlerin yanında olarak deneyimleriyle sizlere katkı sağlıyor ve sorunlarınıza hızlı, alternatif çözümler üretiyoruz. Mevcut kaynakların doğru şekilde kullanılabilmesi, işletme maliyetinin doğru şekilde hesaplanabilmesi ve işletme için fayda sağlamayan durumların iyileştirilmesiyle yeniden yapılandırılması sürecinde yer alıyoruz. İşbirliği yaparak işletme maliyetlerinizin de doğru şekilde hesaplanabilmesini sağlayabilirsiniz. Danışmanlarımızın sahip olduğu tecrübeler, hizmet verilmekte olan kuruluşun bulundurduğu vizyondan daha farklı ve tamamen yenilikçi olmakta, hizmet verdiği sektöre yenilikler katmaktadır. Bununla birlikte danışmanlık şirketimizle, tarafsız olarak hizmet verdiği kuruluşun çıkarları doğrultusunda hareket etmekte, elde edilen sonuçları bu kurumla paylaşarak yol gösterici planlamalar oluşturmaktayız.

Office

KURUMSAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Kurumsal güvenlik yapılandırılması günümüzde insan, teknoloji ve prosedürlerin işleyiş şekilleri ile güvenlik dahil firmaların tüm birim ve çalışanlarının sistem ve iş akışlarına dahil edilmesini içerir. 

 • Acil Durum ve Kriz Yönetimi 

 • Risk Analizi ve Yönetimi

 • Bilgi Güvenliği ve Yönetimi 

 • Güvenlik Birimlerinin Seçim  Süreçleri ve Yapılandırılması 

 • Teknoloji Danışmanlığı

Stand-Up Meeting

İŞ VE İNSAN GÜCÜ YÖNETİM DESTEK SÜRECİ

Kurumsal yapılarda uzmanlık alanlarına göre uygun firma seçiminden, insan kaynağı ve iş süreçlerinin yapılandırılması ile izleme, denetleme, raporlama ve yeniden düzenleme, sistematik oluşturulmasını sağlamaktayız. 

low-angle-view-of-electrician-in-gloves-fixing-ele-HE75HSX.jpg

MEDİKAL DANIŞMANLIK

Tüm önleyici bakımlar için uzman ve sertifikalı ekiplerle çalışıyoruz. Yeni çıkan yasalara göre, gereken standartlara uygunluk kriterlerinin sağlanması için gerekli faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Analyzing Scans
MEDİKAL DANIŞMANLIK
bottom of page